Menu

69 de proiecte privind îmbunătățirea nivelului de trai și muncă în mediul rural vor fi finanțate de AIPA

Circa 58 milioane de lei vor fi oferiți din bugetul statului, prin Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în localitățile rurale. Banii vor fi oferiți pentru realizarea a 69 de proiecte de îmbunătățire și dezvoltare a infrastructurii economice, diversificarea economiei și dezvoltarea localităților rurale.

De menționat că, cererile de solicitare a subvențiilor în avans, pentru dezvoltarea proiectelor în localitățile rurale, au fost selectate în urma unui apel de propuneri de proiecte, desfășurat în perioada 17 februarie – 20 mai 2020. Totodată, au fost recepționate 103 dosare, cu o valoare totală de circa 160 milioane de lei, iar cele selectate sunt eligibile și întrunesc condițiile pentru finanțare. Câștigătorii urmează ca în termen de 60 de zile lucrătoare de la data primirii notificării referitoare la selectarea dosarului de finanțare, să prezinte documentele confirmative privind capacitatea de cofinanțare. Confirmarea va constitui baza semnării contractului de acordare a subvenției în avans, în caz contrar nu vor primi finanțare.

Astfel, în urma ședinței comisiei de evaluare și selecție, ce a avut loc în perioada 2 – 3 Iulie curent, au fost selectate și aprobate spre finanțare proiectele după cum urmează:

Măsura nr.1. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale – 20 proiecte investiționale cu suma aprobată de circa 28,8 mln lei.

Măsura nr.2. Renovarea şi dezvoltarea localităţii rurale – 48 proiecte investiționale cu suma aprobată de circa 28,9 mln lei.

Măsura nr.3. Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole un proiect investițional cu suma aprobată de circa 0,5 mln lei.

Precizăm că, pentru măsura 1 „Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice publice rurale” și 2 „Renovarea și dezvoltarea localității rurale”, valoarea subvenției acordate va constitui 80% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 3 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestor două măsuri vor fi autoritățile publice locale de nivelul I.

Pentru măsura 3 „Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole”, valoarea subvenției acordate va constitui 50% din valoarea investiției eligibile, dar nu va depăși suma de 1 000 000 lei. Solicitanți de subvenții în cadrul acestei măsuri vor fi atât persoane juridice, precum și fizice, înregistrate în conformitate cu legislația națională și care creează sau dezvoltă activități non agricole.

Notă: Dosarele au fost evaluate și selectate în baza criteriilor de evaluare, ce corespund condițiilor Regulamentului privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 476/2019.

Lista proiectelor eligibile/neeligibile aprobate de comisia de evaluare și selecție poate fi accesată aici.

  TOP