Menu

A fost semnat Memorandumul de înțelegere privind lansarea oficială a Programului „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, faza a III-a

Programul Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, faza a III-a, a fost lansat astăzi, în cadrul ședinței Comitetului de Coordonare, la care au participat  reprezentanți ai Cancelariei de Stat / Biroului relații cu diaspora, SDC, Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD Moldova), Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova) și Biroului Național de Statistică.

În acest context, secretarul de stat al Cancelariei de Stat, Adrian Băluțel și directorul de cooperare al SDC, Guido Beltrani au semnat un Memorandum de înțelegere cu privire la Programul sus-menționat, care prevede oferirea asistenței tehnice din partea SDC pentru susținerea unui șir de acțiuni în perioada următoare.

Obiectivul general al Programului constă în îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor moldoveni, beneficiind de o guvernare mai incluzivă, mai responsabilă, mai receptivă și bazată pe dovezi, precum și de o participare sporită a migranților/diasporei la dezvoltarea durabilă a țării lor de origine.

Programul include următoarele proiecte: „Sprijin pentru guvernarea Diasporei, Migrației și Dezvoltării prin consolidarea cadrelor politic și instituțional” implementat de Cancelaria de Stat prin intermediul BRD; „Consolidarea coeziunii sociale prin participare inclusivă” (STRONG), implementat de PNUD Moldova și „Consolidarea guvernanței datelor prin date demografice fiabile și dezagregate pentru autoritățile centrale și locale”, implementat de UNFPA Moldova.

În mesajul  de salut, secretarul de stat al Cancelariei de Stat, Adrian Băluțel a remarcat suportul oferit Republicii Moldova de către Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare (SDC) prin intermediul programului „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, exprimându-și convingerea că și în cadrul fazei a III-a a programului vor fi realizate obiective importante prin care să fie valorificată migrația. „Tot ceea ce ține de migrație este important pentru noi. Cancelaria de Stat își va consolida eforturile de cooperare cu partenerii și va onora angajamentele în ceea ce privește implementarea activităților prevăzute în cadrul proiectului”, a spus Adrian Băluțel.

La rândul său, Guido Beltrani, directorul de cooperare al SDC a salutat inaugurarea celei de-a III-a fază a programului, afirmând că până în prezent au fost înregistrate rezultate remarcabile. „Este important de a fortifica și instituționaliza Biroul relații cu diaspora și de a include o componentă nouă de politici. Intenționăm să realizăm cât mai multe proiecte cu aspect practic la nivel local”, a afirmat dl Guido Beltrani.

Reprezentanta rezidentă adjunctă a PNUD Moldova, Andrea Cuzyova a vorbit despre metodele de colaborare cu autoritățile publice locale și asociațiile de băștinași care vor contribui în continuare la atragerea diasporei în proiecte economice de dezvoltare locală, iar reprezentanta rezidentă a UNFPA Moldova, Nigina Abaszada a făcut referire la dezvoltarea serviciilor social-educaționale, precum și la colectarea datelor demografice inclusiv, ceea ce ține de diasporă.

Programul „Valorificarea potențialului migrației în Republica Moldova”, faza a III-a, va fi implementat în perioada iunie 2023 –  decembrie 2026 și își propune obținerea următoarelor rezultate: autoritățile centrale și locale să elaboreze și să implementeze politici mai incluzive, mai responsabile și mai receptive, bazate pe prognoze și realitățile demografice, luând în considerare în mod corespunzător tendințele de migrație și modele diferite de implicare a diasporei; membrii comunității, inclusiv migranții/diaspora și grupurile vulnerabile/excluse, să se implice în mod semnificativ în dezvoltarea unor comunități democratice și reziliente.

  TOP