Menu

Au fost lansate două programe naționale de granturi pentru susținerea inițiativelor de dezvoltare locală ale asociațiilor de băștinași

PNUD Moldova și Guvernul Elveției lansează programele de granturi „Incubator” și „Accelerator 1+1”, pentru a susține inițiativele de dezvoltare comunitară ale băștinașilor, în parteneriat cu autoritățile locale, pe parcursul anului 2021.

Aceste două programe contribuie la susținerea dezvoltării comunităților din Republica Moldova afectate de migrație, prin îmbunătățirea serviciilor publice locale și stimularea activităților economice generatoare de venituri. Totodată, este încurajată implicarea socială și economică a diasporei în procesul de revitalizare a localităților de baștină.

La programul de granturi „Incubator” pot depune dosarele de participare asociațiile de băștinași la început de cale sau grupurile de inițiativă care își propun crearea unei asociații eficiente. Inițiativele selectate vor primi finanțare de până la 1000 de dolari.

La programul de granturi „Accelerator 1+1” pot depune dosarele asociațiile de băștinași înregistrate, cu experiență demonstrată de implementare a unui proiect local. Asociațiile vor beneficia de un grant sub formă de co-finanțare de până la 10.000 de dolari, în baza formulei 1+1 (suma grantului oferit de PNUD și Guvernul Elveției asociației de băștinași va fi echivalentă cu contribuțiile colectate din diasporă atât online, cât și offline).

„O condiție pentru acceptarea dosarului de participare pentru programul ‘Accelerator 1+1’ este cooperarea cu autoritatea publică locală și implicarea băștinașilor în dezvoltarea localității lor de origine. De asemenea, ideea propusă trebuie să fie aleasă prin consultarea băștinașilor și migranților. Totodată, e nevoie de a asigura  co-finanțarea din partea administrației publice locale, comunității și diasporei”, susține Victoria Ivancioglo, coordonatoare dezvoltare instituțională în cadrul proiectului PNUD „Migrație și dezvoltare locală”.

Pe parcursul anului 2020, programele „Incubator” și „Accelerator 1+1” au susținut asociațiile de băștinași care au cooperat cu primăriile din 27 localități pentru a realiza proiecte de îmbunătățire a infrastructurii și serviciilor publice. În total, PNUD și Guvernul Elveției au acordat granturi în sumă de 77.960 dolari. Totodată, au fost colectați și mobilizați de băștinași 121.939 dolari.

Astfel, băștinașii reveniți temporar în comunitățile natale sau de la distanță din cauza restricțiilor impuse de pandemie s-au reconectat la pulsul dezvoltării locale, au participat la ședințe online de planificare a priorităților locale și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de viață a localnicilor.  În rezultat, circa 200 mii locuitori din cele 27 localități beneficiază de servicii îmbunătățite de iluminat, apă și canalizare, drumuri și trotuare, locuri de agrement amenajate, ș.a.

„În 2020 am beneficiat de programul de granturi ‘Incubator’, care ne-a oferit 1000 de dolari, iar noi am colectat contribuții totale de încă 18.000 de lei cu ajutorul unei platforme de crowdfunding, ceea ce depășește de 10 ori suma-țintă stabilită inițial. Din acești bani au fost reabilitate și amenajate 7 stații de așteptare a transportului public din localitate, în parteneriat cu primăria satului Ghidighici. Astfel, asociația de băștinași a contribuit esențial la îmbunătățirea aspectului localității, în general, dar și a confortului locuitorilor, în particular”, relatează Doina Hodobaș, președintă a Asociației Băștinașilor plecați din satul Ghidighici.

Programele de granturi „Incubator” și „Accelerator 1+1” vor fi lansate anual la nivel național până în anul 2022.

Pentru informații suplimentare, contactați: Victoria Ivancioglo, coordonatoare dezvoltare instituțională, proiectul PNUD Moldova „Migrație și dezvoltare locală”, victoria.ivancioglo@undp.orgtel: 060907790

  TOP