Contribuie la crearea primului adăpost pentru supraviețuitoarele violenței în familie din UTA Găgăuzia

NEFINANȚAT
 • 275.000,00 lei

  Suma necesară
 • 75.687,37 lei

  Suma donată
 • 0

  Zile rămase
Au fost acumulate 27.52%

Autor:

Administrator sprijina.md

Campania s-a finisat.

Descrierea

RO: Ştiaţi că în UTA Găgăuzia nu există niciun centru care să ofere sprijin femeilor care suferă din cauza violenţei în familie? Asta înseamnă că sute de femei trăiesc în captivitatea soţilor agresivi de frica să nu rămână fără adăpost atât ele, cât şi copiii lor.  Cele care aleg să își părăsească locuința în căutarea unei vieți fără violență, nu au unde se adăposti ca să se simtă în siguranță.

Situaţia se va schimba în următorii ani, când în regiune va începe să activeze primul centru pentru supravieţuitoarele violenţei în familie, creat la iniţiativa Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia în colaborare cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare. În centru femeile vor putea locui împreună cu copiii lor, vor beneficia de asistenţa psihologilor, juriştilor, asistenţilor sociali şi vor fi ajutate să își găsească un loc de muncă sau să lanseze o afacere.

Centrul va fi conceput în aşa fel încât fiecare femeie va avea odaie separată, iar mâncarea va fi pregătită la o bucătărie comună. Clădirea va dispune de circa 20 de locuri şi va oferi găzduire temporară cu durata de până la şase luni.

Instituţia va activa şi în regim de zi şi va oferi servicii de consiliere psihologică femeilor şi bărbaţilor din regiune.

Pentru amenajarea centrului de găzduire, autorităţile din UTAG vor oferi un edificiu, care va fi expertizat din punct de vedere tehnic. PNUD, cu sprijinul Republicii Coreea, va aloca finanţare în sumă de 90.000 de dolari. Pentru finalizarea proiectului, iniţiatorii mai au nevoie de 15.000 de dolari, sumă care poate fi adunată de toţi cei care vor să ofere şansa la o viaţă fără violenţă pentru femei şi copii.

Contribuie şi tu! Împreună putem rupe lanţul violenţei!

Iniţiativa se înscrie în proiectul „Combaterea violenței împotriva femeilor în Republica Moldova: explorând și învățând din soluțiile locale”, implementat în perioada 2018-2020 de PNUD cu sprijinul Republicii Coreea.


RU: Вместе создаем первый центр для женщин, переживших насилие в семье, в АТО Гагаузия!

Знаете ли вы, что в АТО Гагаузия нет центра, предоставляющего помощь женщинам, подвергающимся насилию в семье? Это значит, что сотни женщин вынуждены жить в зависимости от мужей насильников, боясь потерять кров для себя и своих детей.  Тем, кто решается покинуть дом в поисках жизни без насилия, негде приютиться и почувствовать себя в безопасности.

Однако, эта ситуация изменится в ближайшие годы, когда в регионе будет открыт первый центр для женщин, переживших насилие в семье, созданный по инициативе Исполнительного комитета АТО Гагаузии в сотрудничестве с Программой развития Организации Объединенных Наций. В этом центре женщины смогут жить со своими детьми, получая помощь психологов, юристов и социальных работников, а также помощь по найму на работу или открытию собственного бизнеса.

Центр будет спроектирован таким образом, чтобы каждая женщина имела отдельную комнату, а для приготовления пищи будет использоваться общая кухня. В здании смогут найти временный приют сроком до шести месяцев около 20 человек.

Учреждение также будет предоставлять услуги дневного характера, такие как психологическая консультация для женщин и мужчин из региона.

Для обустройства приюта власти АТОГ предоставят здание, которое будет подвержено технической экспертизе. На финансирование этого проекта ПРООН, при поддержке Республики Корея, выделит 90 000 долларов. Однако, для его завершения требуется еще 15 000 долларов, которые могут быть собраны на пожертвования всех людей, желающих дать женщинам и их детям шанс на жизнь без насилия.

Внеси свой вклад! Вместе мы можем разорвать оковы насилия!

Данная инициатива проводиться в рамках проекта «Борьба с насилием в отношении женщин в Республике Молдова: исследование и изучение местных решений», который осуществляется с 2018 по 2020 год ПРООН при поддержке Республики Корея.

  lista donatorilor
 • 150,00 lei
  Anonymous
  05, December , 2019 , 04:39
 • 1.000,00 lei
  Cristina Pereteatcu
  15, October , 2019 , 02:39
 • 150,00 lei
  Anonymous
  18, September , 2019 , 05:04
 • 1.000,00 lei
  Cornelia Cozonac
  05, September , 2019 , 08:18
 • 777,00 lei
  Vlad Paraschiv
  16, August , 2019 , 07:49
 • 2.315,00 lei
  Bani colectați la inițiativa mirilor Alina și Nelu. Vă mulțumim și Vă urăm casă de piatră!
  23, July , 2019 , 08:02