Fondul ONG pentru Proiecte Comunitare

NEFINANȚAT
 • 500.000,00 lei

  Suma necesară
 • 250,00 lei

  Suma donată
 • 0

  Zile rămase
Au fost acumulate 0.05%

Autor:

Administrator sprijina.md

Campania s-a finisat.

Descrierea

Sectorul asociativ de tineret și organizațiile locale comunitare din Republica Moldova se confruntă cu un șir de probleme precum: fluxul mare de persoane (caracter specific organizațiilor studențești și tineret), pregătire și experiență limitată, dificultate în accesarea resurselor, ș.a.  Totodată, domeniul de mobilizare a resurselor este considerată cea mai dificilă sferă de dezvoltat de către organizațiile de tineret și comunitare. 

În acest sens, AO Centrul de Informare și Resurse Pro Bono își propune să mobilizeze resurse financiare, dar și suport în natură pentru 3 direcții importante: proiecte comunitare mici de responsabilitate socială, organizate de către organizațiile locale și de tineret, în domeniile: educație, sănătate, mediu, cultură și social (proiecte până în suma de 50 000 mdl); dotarea tehnico-materială pentru ONG de tineret și asociații locale comunitare, cu echipament critic necesar pentru activitatea acestor organizații în comunitățile lor, în special în lucrul cu grupurile defavorizate (dotare cu PC-uri, laptopuri, proiectoare, jocuri de masă, echipament și materiale adaptate grupurilor vulnerabile, asigurarea accesibilității la programele dezvoltate pentru aceste categorii de persoane, mobilier, etc.); oferirea accesului la programe educaționale și servicii de suport sub formă de mentorat pentru dezvoltarea internă, asigurarea beneficiarilor cu servicii de calitate și ieftine (gratuite pentru grupurile vulnerabile) și sustenabilitatea activității acestor organizații.

Acest domeniu de suport se va realiza prin furnizarea de sesiuni de instruire și informare, servicii contabile, servicii de planificare strategică, servicii juridice și evaluare internă pentru sporirea capacităților acestor ONG-uri, dezvoltarea capacităților de colectare de resurse.

În vederea dezvoltării unui sector asociativ la nivel comunitar viabil și eficient sunt necesari mai mulți catalizatori printre care: instrumente de finanțare diversificate și accesibile, un sistem legislativ eficient și corect implementat, cât și resurse umane bine pregătite în cadrul ONG-urilor. Problemele specifice ale micro ONG-urilor locale din Republica Moldova pot fi soluționate exclusiv prin intermediul unor programe bine elaborate, care includ componente de suport instituțional și susținerea proiectelor mici lansate de acestea la nivel local.

  lista donatorilor
 • 50,00 lei
  Nicolai Cervencov
  27, July , 2020 , 11:49
 • 200,00 lei
  Anonymous
  24, June , 2020 , 01:27