Oftalmometru pentru pacienții care se adresează la Spitalul Clinic Republican pentru Copii „Emilian Coțaga”

NEFINANȚAT
 • 120.000,00 lei

  Suma necesară
 • 500,00 lei

  Suma donată
 • 0

  Zile rămase
Au fost acumulate 0.42%

Autor:

Administrator Sprijina.md

Minimum amount is lei Maximum amount is lei

Descrierea

De multe ori, ca să realizăm cât de fericiți suntem, e de ajuns să închidem ochii, imaginându-ne cum ar fi lumea noastră dacă nu am mai vedea-o niciodată în culori. O vedere sănătoasă este vitală la orice vârstă, iar pentru aceasta trebuie de avut grijă de ea de la o vârstă fragedă.

În cazul în care copiii au o problemă de vedere, aceștia întâmpină dificultăți în recunoașterea literelor și a cuvintelor scrise, ceea ce le poate afecta performanțele școlare, dezvoltarea fizică și chiar comportamentul. Un număr mare de copii suferă de miopie, erori de refractare, ambliopie, strabism, deficiențe de convergență, care deseori, nediagnosticate la timp și respectiv necorectate, se răsfrâng ulterior asupra calității vieții.

Unica secție specializată din Republica Moldova care acordă asistență medicală copiilor cu vârsta de până la 18 ani cu diverse maladii oculare este Secția Oftalmologie și microchirurgie oculară, fondată în anul 1975  în componența Spitalului Clinic Republican pentru Copii, actualmente Clinica „Emilian Coțaga”. Din păcate, în prezent, atât această secție, cât și cabinetul oftalmologic sunt foarte slab dotate cu echipamente oftalmologic specializate de înaltă performanță. Un instrument de mare necesitate clinicii la moment este keratometrul.

Un keratometru (denumit uneori oftalmometru) reprezintă un dispozitiv relativ ușor de utilizat, folosit pentru măsurarea razei de curbură a suprafeței anterioare a corneei, direcția meridianului principal al ochiului, axa și gradul de astigmatism corneean, apariția oricărei forme de distorsiune a corneei. Acest instrument de diagnosticare ajută la evaluarea gradului și axei astigmatismului, necesară pentru analiza pacienților cu keratocon, stabilirea și montarea ochelarilor și a lentilelor de contact, determinarea puterii lentilelor intraoculare pentru pacienții care suferă de cataractă etc.

În acest sens, asociația obștească Clubul Internațional al Femeilor din Moldova (CIFM) lansează o campanie ce își propune dotarea instituției medicale „Emilian Coțaga” cu un keratometru care ar diagnostica și ajuta la tratarea deficiențelor de vedere ale copiilor din Moldova.

Totodată, reieșind din faptul că această clinică necesită mai multe echipamente medicale pentru dotarea secției de oftalmologie, ne-am propus ca prin organizarea ediției a 24-a a Târgului Internțional de Caritate, care va avea loc la Muzeul Național de Istorie pe 4 decembrie 2022, să achiziționăm mai multe aparate performante pentru diagnosticarea și tratarea precoce a problemelor de vedere.

Adevărata frumusețe se vede doar cu inima, de aceea haideți să adunăm cât mai mulți oameni cu inimile pline pentru a ajuta cât mai mulți copii să vadă viață în culori aprinse, dezvoltându-se armonios. Azi îi ajutăm noi, căci mâine ei vor fi cei care… ne vor veghea calea.

Pentru mai multe detalii, scrieți-ne la adresa iwcmoldova@gmail.com

RU:

Мы все знаем, как важно зрение для каждого из нас, но еще важнее правильное, неискаженное зрение для ребенка. Зрение ребенка помогает ему воспринимать окружающий мир, а также играет важную роль в его развитии. Если у детей проблемы со зрением, у них могут возникнуть проблемы с распознаванием букв и написанных слов, что может повлиять на их успеваемость в школе, физическое развитие, поскольку это влияет на зрительно-моторную координацию, и даже на поведение. Многие дети страдают от близорукости, аномалий рефракции, амблиопии, косоглазия, недостатков конвергенции, которые часто не диагностируются вовремя и не корректируются, что впоследствии влияет на качество их жизни.

Единственным специализированным отделением в Республике Молдова, оказывающим медицинскую помощь детям до 18 лет с различными заболеваниями глаз, является отделение офтальмологии и микрохирургии глаза, основанное в 1975 году в составе Республиканской детской больницы, ныне клиника „Эмилиан Коцага”. В настоящее время это отделение, как и офтальмологическая хирургия в приемном отделении той же клиники, очень плохо оснащены специализированным высококачественным офтальмологическим оборудованием.

Например, авторефрактометр-кератометр. Что такое кератометр?
Кератометр (иногда называемый офтальмометром) – это прибор, используемый для измерения кривизны передней поверхности роговицы. В 1851 году немецкий физиолог Герман фон Гельмгольц построил первый кератометр. Кератометрия – это измерение кривизны роговицы; кривизна роговицы определяет прочность роговицы. Разница в силе роговицы (противоположные меридианы) приводит к астигматизму; поэтому кератометрия измеряет астигматизм. Этот диагностический инструмент помогает оценить степень и ось астигматизма.

Кератометр определяет: радиус кривизны передней поверхности роговицы, направление главного меридиана глаза, ось и степень роговичного астигматизма, возникновение любого искажения роговицы. Таким образом, это мощный прибор, который используется при оценке степени астигматизма, подборе очков и контактных линз, анализе пациентов с кератоконусом, определении силы интраокулярных линз для пациентов с катарактой.

Кератометрия требует точных измерений, поскольку операции на глазах являются критическими и часто необратимыми. Поэтому ошибки в измерениях могут привести к огромным проблемам. Автоматические кератометры очень полезны и относительно просты в использовании.

Международный женский клуб Молдовы начинает эту кампанию, чтобы вместе мы могли внести свой вклад в оснащение клиники Эмилиана Коцага этим прибором для выявления и лечения как можно большего числа детей с нарушениями зрения в Молдове.

Поскольку этой клинике требуется больше медицинского оборудования для офтальмологического отделения, мы предложили приобрести для них новые приборы в рамках 24-й Международной благотворительной ярмарки, которая пройдет в Национальном историческом музее 04 декабря 2022 года.

Давайте объединимся, чтобы собрать больше сердец рядом с нашими детьми и помочь им обрести здоровое зрение, наслаждаться жизнью в полной мере и гармонично развиваться. Завтра они позаботятся о нас!

Более подробная информация: iwcmoldova@gmail.com

 

  lista donatorilor
 • 500,00 lei
  Maria Marinuta
  26, November , 2022 , 05:11