Susține amenajarea a 5 terenuri pentru joacă și activități în aer liber în mun. Ceadîr-Lunga

NEFINANȚAT
 • 50.000,00 lei

  Suma necesară
 • 6.700,00 lei

  Suma donată
 • 0

  Zile rămase
Au fost acumulate 13.40%

Autor:

ASOCIATIA OBSTEASCA VATANDASLAR

Campania s-a finisat.

Descrierea

Mun. Ceadîr-Lunga, din UTA Găgăuzia este o comunitate parteneră al proiectului PNUD Moldova – MiDL etapa II. Fiind parte a acestui program, primăria a elaborat o foaie de parcurs pentru dezvoltarea economică a orașului, iar una dintre ideile selectate spre finanțare este implementarea primului proiect din Republica Moldova de extindere a incubatorului de afaceri, prin crearea spațiilor industriale.

Cu toate acestea, prioritară este nu doar dezvoltarea mediului de afaceri, ci și infrastructura socială, în vederea îmbunătățirii calității vieții cetățenilor, atingând toate aspectele unei dezvoltări durabile.

Din păcate, orașul duce lipsă de infrastructură, spații de agrement și recreere, parcuri și spaţii verzi amenajate de care ar beneficia atât locuitorii municipiului, cât și vizitatorii.

În Ceadîr-Lunga locuiesc numeroase familii tinere și, anual, în municipiu se nasc cel puțin 200 de copii, motiv pentru care cele câteva spații moderne de joacă nu satisfac, practic, necesitățile existente.

Sectoare (străzi) întregi ale orașului, în care locuiesc mai mult de 1000 de copii cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani, nu au condiții favorabile pentru petrecerea timpului liber, fapt ce contribuie la migrația populației din mahalalele date.

90% din numărul total al terenurilor sportive și a spațiilor de joacă pentru copiii din oraș sunt construite încă în anii sovietici și nu sunt corespund normelor de securitate și siguranță. În același timp, vara când se întorc copii diasporei acasă, aceștia nu au condiții pentru petrecerea timpul liber, respectiv nu au posibilitatea să interacționeze cu copii localnicilor.

Mai mult, din lipsa de activități benefice, în rândul tinerilor se observă o tendință de a dezvolta deprinderi nocive, iar în ultimii ani s-a atestat o creștere în domeniul infracțiunilor juvenile. Spațiile pentru petrecerea timpului liber pentru tineret sunt limitate la baruri și un club de noapte, respectiv nu există alternative pentru petrecerea timpului liber.

Pentru a rezolva această problemă, proiectul prevede construcția a 5 terenuri pentru joacă și activități în aer liber pe teritoriul orașului, dotate cu echipamente moderne și sigure, destinate copiilor și adolescenților, inclusiv pentru copiii din diasporă care revin vara acasă, creându-se condiții pentru interacțiunea și dezvoltarea relațiilor de prietenie cu copiii localnicilor.

Proiectul mai are o componentă: dotarea acestor terenuri și cu echipament sportiv identic, cu prețul orientativ de 100.000 lei fiecare.

Astfel, costul total al proiectului constituie 500.000 lei, dintre care:

iar suma de 50.000 lei trebuie adunată cu implicarea directă a Asociației de Băștinași „Vatandașlar” și a cetățenilor din mun. Ceadîr-Lunga.

 

Haideți împreună să contribuim pentru a dezvolta un oraş cu un confort onorabil, multifunctional, cu condiții sănătoase de trai și de joacă!

RU:

Муниципий Чадыр-Лунга из АТО Гагаузия является партнером проекта ПРООН «MIDL» . В рамках этой программы мэрия разработала дорожную карту экономического развития города, и одна из идей, выбранных для финансирования, – это реализация первого в Молдове проекта по расширению бизнес-инкубатора, путем создания промышленных пространств.

Однако, приоритетом является не только развитие деловой среды, но и социальной инфраструктуры, чтобы улучшить качество жизни граждан, достигнув всех аспектов устойчивого развития.

К сожалению, в городе слабо развита инфраструктура для отдыха, парки и благоустроенные зеленые насаждения, которые были бы полезны как жителям, так и гостям города.

В Чадыр-Лунге живет много молодых семей, и ежегодно в муниципии рождается не менее 200 детей, поэтому немногочисленные детские площадки, имеющиеся в городе, практически не удовлетворяют существующие потребности.

Целые районы города, в которых, зачастую, проживает более 1000 детей в возрасте от 3 до 18 лет, не имеют достаточного доступа к современным детским и игровым площадкам для качественного проведения досуга, что способствует миграции населения из данных районов.

90% от общего количества спортивных площадок и детских площадок в городе построены еще в советские годы и не соответствуют нормам безопасности. В то же время, летом, когда дети из диаспоры возвращаются домой, у них нет условий для проведения свободного времени, соответственно, у них нет возможности общаться с детьми местных жителей.

Кроме того, из-за отсутствия полезных занятий, среди молодежи наблюдается тенденция к формированию вредных привычек, а в последние годы наблюдается рост преступности среди несовершеннолетних. Досуг для молодежи ограничен барами и одним ночным клубом, соответственно, нет альтернатив для досуга.

Для решения этой проблемы проектом предусмотрено строительство в городе 5 детских площадок и мероприятий на свежем воздухе, оснащенных современным и безопасным оборудованием для детей и подростков, в том числе детей из диаспоры, возвращающихся домой летом; создание условий для взаимодействия и развития дружеских отношений с детьми местных жителей.

У проекта есть еще одна составляющая: оснащение этих земель идентичным спортивным инвентарем, ориентировочно по цене 100 000 леев каждый.

Таким образом, общая стоимость проекта составляет 500 000 леев, из которых:
В рамках проекта DAR1-3 удалось привлечь 250 000 леев.
Примэрия мун.Чадыр-Лунга готова внести 150 000 леев.
Программа midl внесет 50 000 леев
Взнос мигрантов должен составить 50 000 леев.

50 000 леев должны быть собраны при непосредственном участии Ассоциации земляков мун.Чадыр-Лунга „Vatandașlar” и жителей Чадыр-Лунги.

Давайте вместе работать над созданием развитого, удобного и красивого города.

  lista donatorilor
 • 100,00 lei
  Anonymous
  23, October , 2020 , 07:31
 • 200,00 lei
  Anonymous
  25, September , 2020 , 08:35
 • 200,00 lei
  Anonymous
  17, September , 2020 , 06:55
 • 1.000,00 lei
  Anonymous
  11, September , 2020 , 08:22
 • 5.000,00 lei
  Sergei Mihalciuc
  20, August , 2020 , 05:33
 • 100,00 lei
  Anonymous
  20, August , 2020 , 01:35