Susține crearea unui Muzeu al Satului în Sărata Veche, r-nul Fălești

 • 84.000,00 MDL

  Suma necesară
 • 20.156,98 MDL

  Suma donată
 • 31

  Zile rămase
Au fost acumulate 24.00%

Autor:

ASOCIATIA OBSTEASCA ASOCIATIA BASTINASILOR DIN COMUNA SARATA VECHE

Minimum amount is MDL Maximum amount is MDL

Descrierea

Satul Sărata Veche din r-nul Fălești se mândrește cu peisaje nemaipomenite, tradiții strămoșești, oameni cu suflet mare și povești nespuse.

Valorificarea și conservarea patrimoniului imaterial reprezintă o prioritate pentru comunitatea locală, motiv pentru care Asociația de Băștinași din comuna Sărata Veche, în parteneriat cu APL, vine cu inițiativa creării unui Muzeu al Satului, care îi va transpune pe vizitatori în atmosfera satului tradiţional, de odinioară, le va oferi posibilitatea de a descoperi tradiţiile autentice și va aduce o abordare nouă faţă de valorificarea patrimoniului muzeal.

Menționăm că anterior, profesorul de istorie al școlii din localitate a încercat să adune de la săteni, de prin lăzile bunicilor, bunuri de patrimoniu vechi, cu scopul restaurării și conservării lor într-un spațiu adecvat. Această încercare de a crea un muzeu etnografic în incinta școlii a eșuat, deoarece spațiul nu era adaptat corespunzător și suficient pentru toate exponatele acumulate.

Ulterior, cetățenii și băștinașii localității au participat la elaborarea Planului de dezvoltare economică a comunei Sărata Veche și au identificat una din direcțiile prioritare ale localității – dezvoltarea turismului rural.

Potențialul de dezvoltare a tursimului în comuna Sărata Veche este determinat de resursele turistice locale (situri arheologice din epoca bronzului și cea romană, moșia boierului Goilov, 2 meșteri populari recunoscuți naționali și alți peste 10 meșteri cu diferite îndeletniciri, pictori, colective artisitice, agricultori și gospodari cu intenții de a presta diferite servicii pentru turiști), dar și de parteneriatul cu alte localități din Grupul de Acțiune Locală ”Movila Măgura”.

 

Astfel, cu suportul proiectului MiDL, a fost elaborat un concept de dezvoltare a turismului rural în comuna Sărata Veche, cu implicarea obiectivelor turistice din GAL.

Unul din obiectivele turistice necesare pentru implementarea acestui concept este Muzeul Satului, care se planifică a fi nu doar un spațiu expozițional cu obiecte ce reprezintă istoria satului, dar și un spațiu pentru organizarea șezătorilor, evenimentelor, concertelor și a altor tradiții frumoase ale străbunilor.

În centrul satului Sărata Veche a fost identificată o casuță bătrânească, veche de peste o sută de ani, cu o curte foarte mare, care s-a păstrat relativ bine. Această casuță, prin arhitectura sa, reprezintă autenticitatea locuințelor din Sărata Veche de altă dată, iar curtea imensă ar permite amenajarea unui spațiu public ce ar reprezenta Curtea țăranului.

Precizăm că această căsuță a fost proprietate privată dar, pentru a putea fi transformată în muzeu, în baza consultărilor cu cetățenii și băștinașii comunei, a fost înregistrată ca proprietate publică.

Prin amplasarea sa în centrului satului, Muzeul Satului va oferi posibilitatea de recreere atât pentru locuitorii satului, cât și pentru turiștii și cumpărătorii pieței agro-alimentare situate în apropiere.

Bugetul total al acest proiect este de 482554 lei, dintre care contribuția băștinașilor urmează să reprezinte 76702 lei – sumă necesară a fi colectată de la diaspora și localnici în prezenta Campanie de strângere de fonduri pentru a crea Muzeul Satului, ce are ca scop conservarea și promovarea patrimoniului istoric și cultural al  comunei Sărata Veche, valorificarea potențialului turistic al localității și sporirea atractivității acesteia atât pentru turiști, cât și pentru cei 4461 de locuitori și alți 300 de băștinași, originari ai comunei care locuiesc peste hotarele țării.

Contribuie și tu la conservarea patrimoniul rural, autentic, tradițional!  

Mulțumim pentru donație!

  lista donatorilor
 • 200,00 MDL
  Ina Maciura
  15, October , 2020 , 11:14
 • 100,00 MDL
  Anonymous
  15, October , 2020 , 07:04
 • 292,78 MDL
  Jitari Dan
  14, October , 2020 , 02:30
 • 1.000,00 MDL
  Natalia Voinotinschi
  14, October , 2020 , 12:16
 • 400,00 MDL
  Guzun Natalia
  13, October , 2020 , 08:18
 • 300,00 MDL
  Constantin Baxan
  11, October , 2020 , 06:26