Menu

Quiz de (auto)evaluare a gradului de cunoaștere a fenomenului de educaţie și implicare pentru dezvoltarea comunităţii

Comunitatea locală constituie unitatea de baza a unei țări. Similar părticelelor unui mozaic, comunitățile determină imaginea societății în ansamblu. Importanța dezvoltării comunității este incontestabilă, iar forța motrice a evoluției sunt oamenii.

Este important ca tinerii să conștientizeze apartenența la comunitate, necesitatea implicării fiecăruia pentru binele comun.

Prin implementarea proiectului ”Civic teachers for more democratic and resilient local communities” (Profesori civici pentru comunități locale mai democratice și mai rezistente)  finanțat de către Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii (U.S. Department of State),  sperăm la un impact de durată axat pe:

• Formarea unei mentalități și a unui comportament adecvat societății democratice;

• Existența unei necesități permanente de a activa pentru binele comun, de a anihila inerția și pasivitatea;

• Trecerea de la vorbe la fapte concrete, ceea ce ar atribui activității tinerilor utilitate comunitară;

• Transformarea indivizilor din receptori pasivi ai diferitelor proiecte și acțiuni inițiate de funcționarii de stat în parteneri, organizatori ai conviețuirii civilizate.

Invitația la acțiuni concrete pentru binele personal, în particular, și pentru binele comunitar, în general, se relevă din realizarea obiectivelor proiectului sus menționat. Mizăm pe însușirea fenomenului comunitate ca valoare personală și ca o competență socială.

Pentru (auto)evaluare a gradului de cunoaștere a fenomenului de educaţie pentru dezvoltarea comunităţii accesați Quiz-ul aici.

Acest quiz este dezvoltat cu suportul Departamentului de Stat al Statelor Unite. Opiniile exprimate aparțin AO Comunitatea Tinerilor Ambițioși  și nu reflectă în mod necesar poziția  Departamentului de Stat al Statelor Unite.

  TOP