Menu

Cine suntem noi

Sprijina.md – este o platformă de crowdfunding din Republica Moldova (pe baza de organizare socială), care are ca scop suportul tendințelor și schimbărilor pozitive în societatea prin conectarea inițiatorilor de proiecte și potențialilor susținători financiari.

Platforma sprijina.md, accesibilă la adresa www.sprijina.md („Platforma”), a fost deținută și operată de Asociația Obștească „Asociația pentru Relații Comunitare” („Asociația”), cu sediul în Republica Moldova, municipiul Chișinău, str. Gavriil Bănulescu-Bodoni, nr. 59, ap. (of.) 1, MD-2005, înregistrată la Ministerul Justiției al Republicii Moldova, sub numărul de înregistrare 7488 și codul fiscal 1016620000664. La data de 3 iunie 2024, Asociația a fost lichidată, iar platforma este în prezent disponibilă pentru vânzare.

Termenii și Condițiile de Utilizare a Platformei (denumiți în continuare „Termeni și Condiții”) stabilesc termenii legali și condițiile de utilizare a Platformei de pe pagina de internet www.sprijina.md, precum și a oricăror alte pagini de internet deținute și operate de „Asociație”, și oricăror alte servicii furnizate de Asociație care au legătura cu Platforma și cu serviciile oferite de Asociație prin intermediul Platformei.

Prin accesarea și/sau utilizarea în orice modalitate a Platformei și/sau a serviciilor puse la dispoziția Dumneavoastră de către Asociație prin intermediul Platformei, vă exprimați acordul cu privire la acceptarea necondiționată a acestor Termeni și Condiții.

Asociația își rezervă dreptul de a modifica în mod discreționar Termenii și Condițiile, urmând a actualiza conținutul acestora direct pe pagina sa de internet. De asemenea, Asociația își rezervă dreptul de a modifica, suspenda sau întrerupe furnizarea serviciilor aferente Platformei, în orice moment, precum și de a nu permite sau restricționa accesul anumitor persoane la Platforma.

Noțiuni generale

Utilizatorii site-ului pot lansa proiecte – inițiative destinate strângerii de fonduri prin intermediul crowdfunding-ului. Utilizatorii ce vor să lanseze un proiect pe www.sprijina.md obțin rolul de Beneficiar al platformei, iar acei utilizatori ce realizează donații pentru proiectele lansate de către Beneficiari obțin rolul de Donator.

Platforma pune la dispoziția utilizatorilor săi mijloacele necesare pentru:

 • pe de o parte, pentru acele persoane fizice sau juridice care doresc sa contribuie financiar („Donator”), a identifica anumite proiecte din diverse domenii precum, dar fără a se limita la Antreprenoriat, Artă, Caritate, Educație, Infrastructură, Sănătate, Societate, Altele, si a contribui, astfel, la dezvoltarea, promovarea acestora, iar

 • pe de alta parte, pentru inițiatorii de campanii, care pot fi persoane fizice sau persoane juridice („Beneficiar”), a prezenta și descrie anumite proiecte/produse și a strânge fondurile necesare pentru demararea unor proiecte, producția unor prototipuri/produse etc.

Atât Donatorii, cât si Beneficiarii sunt considerați utilizatori ai Platformei, fiind denumiți în cele ce urmează „Utilizatorii”.

Utilizatorii site-ului pot lansa proiecte – inițiative destinate strângerii de fonduri iar rolul Platformei și al Asociației este acela de a facilita interacțiunea între cele două categorii de Utilizatori implicate în astfel de proiecte prin intermediul platformei de crowdfunding www.sprijina.md.

Cum poți deveni Utilizator a platformei www.Sprijina.md

Pentru a vă înregistra și a lansa ulterior o campanie pe site-ul sprijina.md trebuie să aveți împlinită vârsta de 18 ani (persoanele fizice) iar persoanele juridice sa fie organizate si constituite conform legislației în vigoare din Republica Moldova si care accepta acești Termeni și Condiții au dreptul sa utilizeze Platforma

Astfel, pentru a beneficia de serviciile puse la dispoziție prin intermediul Platformei, Beneficiarii sunt obligați să-și deschidă un cont de utilizator și să furnizeze următoarele informații:

 • daca sunt persoane fizice: în mod obligatoriu, nume, prenume, data nașterii, adresa de domiciliu, telefon de contact, precum si o scurta descriere a campaniei in vedere si pe care intenționează a-l promova.

 • daca sunt persoane juridice: in mod obligatoriu, forma de organizare juridică, denumirea entității, nume, prenume conducătorului organizației, codul fiscal (IDNO), data fondării, adresa juridică, denumirea băncii la care se deservește, filiala, cod IBAN, codul băncii, telefon de contact, pagina web a organizației, pagina de facebook a organizației, precum si o scurta descriere a campaniei in vedere si pe care intenționează a-l promova.

Fiecare cont de utilizator va fi securizat prin stabilirea unei parole de către fiecare Utilizator, parola care nu va fi in niciun fel adusă la cunoștință sau cunoscută de Platforma/Asociație. Astfel, fiecare Utilizator este răspunzător pentru păstrarea în siguranță a parolei aferente contului sau de utilizator și pentru confidențialitatea sa și nedivulgarea sa către un terț.

Toată informația ce o adăugați pe site va fi utilizată de echipa sprijina.md pentru a asigura monitorizarea utilizatorilor și pentru a putea crea o punte de comunicare între beneficiari și donatori, de aceea vă rugăm să oferiți date autentice și complete.

Odată ce contul este deschis, Asociația își rezervă dreptul de a efectua o selecție preliminara atât a Beneficiarului în sine, cât și campaniei ce se dorește a fi promovată și prezentată prin intermediul Platformei, permițând înscrierea pe Platforma doar a celor care respecta toate condițiile impuse prin acești Termeni și Condiții.

Printre criteriile avute în vedere de către Asociație în selectarea Beneficiarilor și a campaniilor care vor fi prezentate prin intermediul Platformei, menționăm criteriile de mai jos, dar fără a fi o lista exhaustiva, ținând cont, însă, ca selecția va fi făcută de la caz la caz. Astfel, cu siguranță vor fi excluse:

 • proiecte care au tentă ilegală sau defăimătoare;

 • proiecte care stabilesc acordarea de recompense care au caracter ilegal sau produse din tutun, alcool, droguri sau medicamente sau care oferă cote părți sau participarea în orice fel la afacerea aferentă respectivului produs sau proiect;

 • orice alte proiecte care aduc în vreun fel atingerea demnității umane sau sunt la limita legii.

De asemenea, de la caz la caz, fiecare Beneficiar poate atașa anumite documente, imagini, videoclipuri etc. pentru o mai buna descriere a proiectului sau produsului sau. Platforma nu își asuma răspunderea în niciun fel pentru conținutul atașamentelor încărcate de către Utilizatori pe Platforma, pentru drepturile de proprietate aferente, precum și pentru orice alte încălcări de drepturi în legătură cu aceste atașamente, Beneficiarii fiind singuri responsabili față de terți pentru acest lucru.

Proiectele care sunt publicate pe platformă sunt accesibile pentru vizitatorii site-ului, iar vizitatorii ce doresc să finanțeze un proiect în mod anonim o pot face fără a crea un cont de utilizator, dar vor fi nevoiți să introducă datele personale pentru a monitoriza activitatea financiară a proiectului. Pentru a publica un proiect pe site trebuie să vă înregistrați și să completați Formularul de lansare a unei campanii.

Acţiuni interzise pe site-ul sprijina.md

Platforma sprijina.md nu acceptă discriminarea în acest sens este în drept să şteargă orice proiect sau recompensă, cont de utilizator, material audio sau video, comentariu, articol sau altă informaţie de pe site dacă persoana responsabilă de publicarea acestei informaţii dă dovadă de: ură, abuz, lipsă de respect, hărțuire, publicarea materialelor sau cuvintelor necenzurate, lipsa dreptului de autor asupra materialului prezentat și orice altă formă de discriminare.

Alte acțiuni întreprinse pe site ce nu sunt în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova sau încalcă Declarația Universală a Drepturilor Omului, vor duce la dezactivarea automată a profilului.

De asemenea, din punct de vedere tehnic, este interzisa încărcarea sau folosirea în orice fel de documente care conțin viruși sau care sunt în orice alt fel contaminate și pot periclita în orice fel buna funcționare a Platformei sau accesul Utilizatorilor la serviciile oferite prin intermediul Platformei. Platforma își rezervă dreptul de a efectua verificări cu privire la aceste aspecte și de a elimina orice element care contravine acestor reguli, putând interzice accesul Utilizatorilor respectivi la serviciile Platformei.

Drepturi și Obligaţii ale echipei sprijina.md

Sprijina.md nu evaluează posibilitatea Beneficiarilor de a lansa o campanie și de a realiza un proiect. Sprijina.md nu poartă răspundere pentru calitatea produselor realizate de către Beneficiari.

Obligații ce și le atribuie platforma sprijina.md și Asociația

Departamentul Tehnic este responsabil pentru: asigurarea securităţii informației de pe site și a informației ce este stocată de către modulul de plată, pentru asigurarea mentenanței site-ului, pentru afişarea corectă și accesibilă a informației despre proiecte și pentru asigurarea flexibilității în procesul de utilizare a platformei.

Acest departament este responsabil pentru asigurarea respectării regulilor stipulate pe această pagină, astfel are dreptul să:

 • Acceseze orice profil în cazul depistării unei amenințări asupra securității site-ului.

 • Șteargă orice profil, comentariu sau proiect, dacă ele nu corespund Termenilor și Condițiilor stipulate pe această pagină.

 • Realizeze orice schimbări vizuale sau textuale pe site în orice moment.

 • Aplice schimbări pe pagina Termeni și Condiții în orice moment.

Departamentul Tehnic este obligat să:

 • Examineze orice reclamație trimisă pe adresa info@sprijina.md ce vizează o încălcare a regulilor sprijina.md sau a legislației active în Republica Moldova.

 • Examineze orice reclamație trimisă pe adresa info@sprijina.md ce vizează contractul Beneficiar-Donator și să anunțe părțile responsabile de reclamația primită fără a lua parte în dezbatere dacă au fost respectate toate regulile de utilizare a platformei.

 • Răspundă activ și clar la toate întrebările ce vor fi adresate administratorilor platformei pe adresa de e-mail: info@sprijina.md.

 • Schimbe Termenii și Condițiile de utilizare a site-ului, în cazul în care este demonstrat că ele sunt în afara Legislației Republicii Moldova sau încalcă Drepturile Omului, făcând abuz de putere, având un mesaj abuziv sau discriminatoriu.

 • Anunțe în prealabil orice modificare a Termenilor și Condițiilor de utilizare a platformei fiecărui utilizator în parte pe adresa de e-mail a contului de utilizator.

 • Contacteze fiecare Beneficiar în cazul aparițiilor unor schimbări în conținutul proiectelor.

Departamentul Proiecte va revizui și contacta creatorii de proiect înainte de a îl publica pe site. Informația ce este analizată constă în: respectarea autenticității materialului transmis de către creator și respectarea regulamentului de scriere a unui proiect în conformitate cu pagina Termeni și Condiții.

În cazul acceptării proiectului dumneavoastră pentru finanţare, vom aveam dreptul de a face redactări, reformatarea materialului vizual și modificarea unor texte, pentru a transmite cât mai clar mesajul dumneavoastră. După ce proiectul este lansat pe site, sprijina.md nu este responsabil pentru monitorizarea campaniei până la finisarea perioadei de strângere a fondurilor.

În momentul publicării proiectului pe site pentru începerea colectării de fonduri are loc semnarea unui contract de colaborare între Asociația pentru Relaţii Comunitare și Beneficiarul în care părțile se obligă:

 • să indice obiectul contractului;

 • scopul colectării fondurilor;

 • beneficiarul final;

 • datele contului pe care urmează ca Asociația pentru Relaţii Comunitare să transfere fondurile colectate în numele Beneficiarului;

 • să indice modul în care Beneficiarul va prezenta Raportul Financiar în care va fi stipulat cum au fost utilizate resursele adunate (perioada realizării proiectului este aleasă de către beneficiar).

Departamentul Proiecte are dreptul să:

 • Refuze publicarea unui proiect în cazul în care nu respectă regulile stipulate în pagina Termeni și Condiții de Utilizare.

 • Utilizeze informația publicată pe pagina unui proiect pentru utilizarea ei pentru promovarea pe canalele media partenere a proiectului sprijina.md.

 • Perceapă un comision de:

– 3,5 % din suma strânsă dacă obiectivul de colectare va fi atins;

– 5 % din suma strânsă, dacă obiectivul de colectare nu va fi atins. Acest lucru va încuraja persoanele să-și stabilească obiective realiste pentru proiectele lor.

 • Refuze retragerea sumei donate dacă până la finele proiectului au mai rămas 3 zile.

 • Editeze sau să șteargă Proiectul de pe site, acesta este un drept care aparține exclusiv Administratorului.

Departamentul Proiecte se obligă să:

 • Răspundă activ și explicit la toate întrebările ce vor fi adresate departamentului pe adresa de e-mail: info@sprijina.md.

 • Ofere informația cerută de Beneficiari sau Donatori pentru a contacta utilizatorii site-ului în cazul în care unul dintre părți a încălcat prevederile contractului Beneficiar-Donator.

 • Analizeze minuțios fiecare proiect trimis spre revizuire în conformitate cu regulile stipulate pe această pagină și pe pagina Reguli de Utilizare.

 • Acționeze în judecată orice Beneficiar în cazul în care nu respectă contractul semnat cu Asociația pentru Relaţii Comunitare.

Beneficiari

Fiecare utilizator al platformei www.sprijina.md devine Beneficiar în momentul în care lansează un proiect pe platformă.

Beneficiarii sunt obligați să:

 • Completeze formularul de lansare a proiectului în conformitate cu Termeni și Condiții de Utilizare.

 • Monitorizeze toată activitatea proiectului de-a lungul perioadei de colectare și să ofere răspuns la toate întrebările ce vor fi adresate de către administratorii platformei sau utilizatorii ei.

 • Semneze un contract cu platforma sprijina.md prin care el ne asigură de realizarea adecvată a proiectului promis către donatori prin prezentarea la finele proiectului propriu-zis a Raportului Financiar.

 • Utilizeze resursele adunate de-a lungul proiectului doar pentru realizarea scopurilor sau produselor promise în proiectul propriu-zis.

În cazul imposibilității realizării proiectului promis de către beneficiar, el își încalcă obligațiunile ce și le-a asumat față de donator. Astfel, pentru a își îndeplini până la sfârșit obligațiunile, beneficiarul va fi nevoit să găsească o altă metodă de a aduce proiectul la viață. Pentru a-și îndeplini aceste obligații, propunem creatorilor să:

 • asigure donatorii și societatea cu dovezi materiale și juridice ce demonstreză o piedică în continuarea proiectului promis și finalizarea lui;

 • asigure evidența legală a utilizărilor fondurilor până în momentul stopării proiectului;

 • dacă proiectul nu a fost posibil de început, să asigure restituirea banilor adunați sau o nouă metodă de utilizare a sumei adunate.

 • În cazul nerespectării obligațiunilor contractuale, Asociația pentru Relaţii Comunitare își asumă dreptul de a apela la instanțele de judecată sau instituțiile de resort.

Prin utilizarea site-ului www.sprijina.md, Beneficiarul este de acord ca materialele și informațiile furnizate, să fie folosite de către Platformă pentru publicarea și buna desfășurare a Proiectului.

Termeni și condiții de finanțare

 • Colectarea fondurilor se efectuează 24 h din 24, 7 zile din 7.

 • Pentru colectarea fondurilor necesare proiectului, Sprijina.md are implementate mai multe metode de plată: transfer bancar, acceptarea plăților prin intermediul cardurile de debit și credit, PayPal, RunPay și prin intermediul sucursalelor de pe întreg teritoriul Republicii Moldova a Băncii Comerciale „Moldova Agroindbank”.

 • Toate donațiile se efectuează în moneda naţională – lei moldoveneşti (MDL). În cazul în care valuta operaţiunii cu cardul diferă de valuta donării, convertirea sumei operaţiunii se efectuează conform cursului la operaţiunile cu carduri din ziua decontării, ale băncii care a emis cardul Donatorului.

 • În cazul în care, la expirarea termenului Proiectului, vor fi colectate mai puțin de 100% din mijloacele bănești indicate în Proiect părțile, prin încheierea unui acord, vor înceta contractul și, în cazul dat, se vor reține comisioanele Sprijina.md de 5 % din suma strânsă, dacă obiectivul de colectare nu va fi atins și comisioanele integratorului de plăți, sau

 • la alegerea Beneficiarului, suma colectată în cadrul Proiectului va fi: redirecționată către un alt Proiect și/sau vor rămâne pe contul Asociației pentru cheltuielile administrative ale acesteia.

 • Donatorul nu poate solicita rambursarea mijloacelor băneşti, iar Operatorul nu va lua în considerare pretenţiile Donatorului în ce priveşte rambursarea mijloacelor băneşti în contul său bancar .

 • Operatorul nu are acces la, respectiv nu prelucrează şi nu păstrează informaţii confidenţiale legate de Cardurile bancare ale Donatorilor şi nu poartă răspundere de confidenţialitatea informaţiei furnizate de Donator prin intermediul canalelor de comunicaţii deschise (Internet).

 • Donatorul poartă răspundere pentru corectitudinea numărului de Card bancar indicat, privind data de expirare a valabilităţii Cardului său bancar, asupra sumei de bani spre transfer, precum şi privind ID Proiectului. Întrucât Operatorul nu efectuează transferuri de mijloace băneşti şi nu prestează servicii bancare sau de plată, toată răspunderea privind corectitudinea efectuării transferului, o poartă, exclusiv Banca şi Donatorul, iar toate pretenţiile privind rambursarea mijloacelor transferate în cadrul Donării online, se soluţionează nemijlocit între Banca emitentă şi Donator.
 • *Tranzacțiile cu statut de succes apărute pe site,  vor  fi verificate în decurs de 15 zile lucrătoare iar în cazul în care suma nu a ajuns pe conturile bancare al Asociația pentru Relaţii Comunitare aceasta urmează să fi exclusă din lista donațiilor și din suma colectată.

Important! Platforma www.sprijina.md, administrată de Asociația pentru Relaţii Comunitare nu este responsabilă pentru punerea în aplicare a proiectelor propuse de beneficiar dar și pentru modul în care proiectul va fi realizat.

Taxe și Comisioane

Înregistrarea pe site-ul www.sprijina.md este gratuită, la fel și crearea unui proiect. Platforma operează comisioane în funcție de succesul campaniei tale dar și a procesatorilor de plăți după cum urmează:

4 % – comisionul integratorilor de plăți; 

Proiectul sprijina.md, gestionat de Asociația pentru Relaţii Comunitare va reţine un comision de:

3,5 % din suma strânsă dacă obiectivul de colectare va fi atins;

5 % din suma strânsă, dacă obiectivul de colectare nu va fi atins. Acest lucru va încuraja persoanele să-și stabilească obiective realiste pentru proiectele lor.

Procentul reținut este alocat promovării proiectelor și dezvoltării tehnice a platformei.

Concret, inițiatorul proiectului va primi suma colectată minus comisionul aferent platformei şi minus comisionul reținut de terţe părţi ce operează plata. Vă rugăm să atrageți atenție la acest comision când calculați suma de care aveți nevoie pentru realizarea cu succes a proiectului.

La finalul campaniei sumele colectate vor fi transferate în contul Dumneavoastră integral mai puțin comisioanele sprijina.md și comisioanele integratorului de plăți.

Vă rugăm să atrageți atenție la acest comision când calculați suma de care aveți nevoie pentru realizarea cu succes a proiectului.

Transmiterea mijloacelor băneşti beneficiarului

La expirarea termenului Proiectului, în decurs de 30 zile, se va încheia Actul de predare – primire a mijloacelor băneşti şi/sau achiziţionarea bunurilor şi/sau a serviciilor conform conturilor spre plată.

Asociaţia va transfera pe contul Beneficiarului mijloacele financiare colectate în cadrul Proiectului în termen de 30 de zile lucrătoare de la data semnării Actului de predare-primire.

Asociaţia va transfera pe contul Beneficiarului mijloacele financiare acumulate din donaţii doar după încasarea lor integrală de la Operator.

Asociaţia va putea elibera Beneficiarului sume de bani colectate până la expirarea termenului Proiectului în baza acordului comun al părţilor, dar nu mai devreme de expirarea a jumătate din termenul Proiectului (indicat în Anexa 1) şi pe contul Asociaţiei să fie colectate, la momentul solicitării, nu mai puţin de 50% din suma indicată în Proiect.

La transmiterea mijloacelor băneşti părţile vor întocmi, de fiecare dată, un act de predare-primire.

Securitatea informaţiilor dumneavoastră personale

Recunoaştem importanţa securităţii pentru toate informaţiile personale asociate Utilizatorilor noştri şi folosim măsuri rezonabile conform practicilor din industrie pentru a proteja informaţiile personale aflate sub controlul nostru.

În vederea protejării informaţiilor stocate în sistemele noastre, am implementat măsuri de securitate, inclusiv tehnologie de criptare a datelor şi firewall-uri.

Prevederi Finale

Prin utilizarea Platformei și implicit acceptarea acestor Termeni și Condiții, Utilizatorii declară expres că au citit și înțeles Termenii și Condițiile și că sunt de acord să se conformeze și să respecte prevederile acestora, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală și exclusivă a Utilizatorilor.

  TOP